เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Wall Panel) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CPanel” ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรการผลิตระบบอัตโนมัติ Fully Automatic.
Benefits
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - บ้านพักพนักงาน
  • - ประกันสังคม
  • - รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
  • - เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  • - ฝึกอบรมพัฒนา
  • **สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
Contacts
บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
85 หมู่ 9
Nong I Run Ban Bueng Chon Buri 20220
Directions
  • การเดินทางมาบจ.ซีแพนเนล ตาม (ละติจูด: 13.263198 ลองติจูด: 101.184783)
See Map