JobThai
RecruitPro
เราคือผู้จัดหางานให้แก่โรงงานญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วน ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 25 ปี มีโรงงานสาขา 4 โรงงานในประเทศไทย เรากำลังขยายงานโรงงาน โดยลงทุนติดตั้งเครื่องจักรรุ่นใหม่ จากประเทศญี่ปุ่น กำลังรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
ชุดพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position en
RecruitPro
ถนนสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500