JobThai
บริษัทไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัทไทยสตีลฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ครุภัณฑ์ในห้องสมุด อาทิเช่น ชั้นวางหนังสือ ตู้เอกสารรางเลื่อน รถเข็นในห้างฯ ชั้นวางสินค้าในคลัง ภาชนะวางของ ต่างๆ ชั้นวางสินค้า และออกแบบการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานในโกดัง หรือโรงงานร้านวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
Benefits
1. ค่าคอมมิสชั่น 2. เบื้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด 3. ค่าน้ำมันต่อเดือน ( มีบัตรน้ำมันให้ ) 4. โบนัสประจำปี 5. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ 6. สวัสดิการต่างฯ เช่นประกันสังคม 7. ค่าสึกหรอรถยนต์
zero position en
Contacts
บริษัทไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1/1366 ซอยรามคำแหง 190/2
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Directions
113 , 156 เส้นรามคำแหง