สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามสแควร์, ตลาดสามย่าน, อาคารจัตุรัสจามจุรี, อาคารสยามกิตติ์, อาคารหอพักนานาชาติ, พื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน, สยามสแควร์วัน และสวนหลวงสแควร์
สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ - ประกันสุขภาพ-ชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - เงินรางวัลพิเศษ - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัสประจำปี - สัมมนาย่อยและสัมมนาใหญ่ประจำปี
ติดต่อ
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
เว็บไซต์: http://www.pmcu.co.th
ใช้งานแผนที่