บริษัท เอ เพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • -ประกันอุบัติติเหตุ
  • -ประกันสังคม
  • -ค่าที่พัก
  • -โบนัสสำหรับพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ เพาเวอร์ เคนเซทซึ จำกัด
159 ม.7
Sanap Thuep Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
ใช้งานแผนที่