บริษัท ทรีจี คิวเอสพี จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จำหน่าย Computer
Printer,Accessories
ติดตั้งระบบNetWork
บริการซ่อมเครื่องคอมฯ
อีกทั้งงานประมูลของเอกชนและรัฐบาล
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน,ประกันสังคม,โบนัส,ชุดฟอร์ม,สัมมนาประจำปี และงานสังสรรค์แล้วแต่กรณี
  • ** ทางบริษัท สนับสนุนการศึกษาภาคค่ำทำงานกลางวัน สามารถลาไปเรียนตอนเย็นได้ **
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรีจี คิวเอสพี จำกัด
59/9-10 หมู่ที่ 8 ถ.พิบูลสงคราม
Suan Yai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
ใช้งานแผนที่