บริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สรรค์สร้างโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ และ คอนโดมิเนียม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทันสมัย และพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่มุ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ หากคุณคือคนที่รักในการทำงานที่หลากหลาย เราเปิดโอกาสเสมอให้กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่คอยส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณมีความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลากับ อรินสิริ แลนด์ ที่ใส่ใจพื้นที่ชีวิตคุณ
Benefits
 • - ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม(ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร)
 • - กองประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - วันหยุดประจำปี 13วัน/ปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามประเมินผลงาน)
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส 2,000 บาท
 • - ลาไปบวชหรื่อลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ 30วันโดยได้รับค่าจ้าง
 • - เงินช่วยเหลืองานบวช 2,000 บาท (เมื่ออายุงานครบ 1ปี)
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
 • กรณี บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร - เงินช่วยเหลือ 3,000บาท, พวงหรีดจากบริษัทฯ 1,000 บาท
 • กรณีพนักงาน เสียชีวิต - บริษัทฯเป็นเจ้าภาพให้ 1คืน, เงินช่วยเหลือ 10,000 บาท , พวงหรีดจากบริษัทฯ 1,000 บาท
 • - ค่าน้ำมันรถ (กรณีใช้รถส่วนตัวปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • รถมิเตอร์ไซค์กิโลละ 3 บาท, รถยนต์กิโลละ 5 บาท
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เมื่อายุงานครบ 6เดือน) โดยเลือกออมตามความสมัครใจของพนักงาน
 • - ที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กระเช้าเยี่ยมป่วย 1,000 บาท
 • - ชุดยูนิฟอร์พนักงาน
 • - เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น
 • - วันลาพักร้อนสุงสุด 12 วันต่อปี
 • - ทำงาน จ-ส
Contacts
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
Directions
 • - รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
See Map