JobThai
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด คอนโดมิเนียม หรือแม้กระทั่งตึกแถว ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จากอดีตสู่ปัจจุบันความต้องการที่อยู่อาศัยเริ่มขยายตัวจากการเป็นเพียงปัจจัยสำคัญในชีวิตมาเป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนประเภทที่อยู่อาศัย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกู้และเงินฝากต่ำ ที่อยู่อาศัยในเมืองเริ่มแออัดและขาดแคลน การขยายตัวของเมืองจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมจึงมีขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน บริษัท ภูเบศพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ ก่อตั้งเมื่อ 19 มกราคม พ.ศ.2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Benefits
(1) ประกันสังคม (2) เบี้ยขยัน (3) คอมมิชชั่น
zero position en
Contacts
บริษัท ภูเบศพัฒนา จำกัด
48/233 ถ.นวมินทร์ 143
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
Directions
สำนักงานใหญ่ รถเมล์ สาย 60,71,95,96,115,501,510 สำนักงานสาขาเขาแดง ทางเข้าวันเขาแดง