บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด เป็นบริษัทฯที่รับจ้างเหมาบริหารแรงงานภายนอกทุกคุณวุฒิ รับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน Land scape ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไป เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยฯต่างๆของหน่วยงานรัฐ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และเอกชนชั้นนำทั่วไป มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี ได้การรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 ด้านบริหารแรงงาน ด้านงานหลังคา ฉนวนกันความร้อน และด้านงาน LAND SCAPE
Benefits
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • มีเงินเบิกล่วงหน้ากลางเดือน
 • Contacts
  บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
  7/1ซอย สน.แสมดำ
  Bang Bon Tai Bang Bon Bangkok 10150
  Directions
  สามารถเข้าทาง ถนน พระรามที่ 2 ซอย 82ได้ บริษัทฯอยู่ใกล้ สถานีตำรวจ แสมดำ เพียง 25 เมตร
  See Map