JobThai
บริษัท จัดหางาน ทรู โพซิชั่น จำกัด
เราเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สามารถจัดหาและจัดส่งคนหางานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ และเมื่อจัดส่งคนหางานไทยไปทำงานต่างประเทศได้แล้วจะเป็นบริษัทที่ให้บริการบริหารจัดการบุคคลากร โดยดูแลคนงานไทยที่กลับมาพักที่ประเทศไทยให้กับบริษัทนายจ้างต่างประเทศ ให้มีเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการเดินทางกลับไปทำงานอีก เช่น การยื่นขอวีซ่า การรับรองเอกสารสำคัญ เป็นต้น
Benefits
ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท จัดหางาน ทรู โพซิชั่น จำกัด
20-22 ชั้น 2 ซอยนาคนิวาส 21 ถ.ลาดพร้าว 71
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Directions
ซอยนาคนิวาส 21 อยู่ในถนนลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 21 อยู่เยื้องกับสำนักงานเชตลาดพร้าว