บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Contractor) สำหรับ อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการขนาดใหญ่ โดยทีมงาน และวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า 25 ปี มากกว่า 120 โครงการ
Benefits
1. เงินเดือนประจำ 2. โบนัสประจำปี 3. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. งานเลี้ยงประจำปี
Contacts
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
31/4 หมู่ที่ 2
Bang Mae Nang Bang Yai Nonthaburi 11140
Directions
รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง
See Map