บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด
- งานก่อสร้าง งานทาง งานสะพาน
Benefits
- โบนัส - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม ฯลฯ
Contacts
บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด
71 หมู่ที่ 14
Lam Sai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
See Map