โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน
ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”
Benefits
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน / ปี
  • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • การพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ
  • กิจกรรม ท่องเที่ยว และสันทนาการต่าง ๆ
  • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ
  • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน
10 Positions
1.
Oct 22, 2019
ธุรการ (สายการแพทย์ Senior)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
2.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
3.
Oct 22, 2019
นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
4.
Oct 22, 2019
Admission Coordinator
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
5. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
6.
Oct 22, 2019
วิสัญญีพยาบาล
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
7.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
8.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
9.
Oct 22, 2019
นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
Not specified
10.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
Sirirat Bangkok Noi Bangkok 10700
See Map