JobThai
หจก.เจิ้งเซิ้งจ้วน
เป็นบริษัทร่วมทุนไทยเยอรมัน
Benefits
-ประกันสุขภาพ -เบี้ยขยัน -โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
หจก.เจิ้งเซิ้งจ้วน
92/135 ม.3 ถนนรังสิตนครนายก
Bueng Yitho Thanyaburi Pathum Thani 12130