บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิตท่อ เอชดีพีอี (HDPE) มากว่า 50 ปี เป็นผู้นำด้านการผลิต ท่อ เอชดีพีอี ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งใน และ ต่างประเทศ ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ,ISO14001 : 2015 อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของเราทุกระดับเพื่อความมั่นคง ด้วยการพัฒนาอันรวดเร็วทำให้เราต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้
Benefits
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 % 7.ประกันชีวิต ผู้ป่วยในและนอก 2.รถรับ-ส่ง/ค่าพาหนะ 8.วันลาพักร้อน 6 – 20 วัน 3.ค่าเช่าบ้าน9.สวัสดิการเงินช่วเหลืองานแต่ง/บุตรคนแรก/งานศพ 4.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 10. โบนัสประจำปี 5.สวัสดิการวันเกิด 11. อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน 6.ชุดยูนิฟอร์ม
Contacts
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานใหญ่)90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310