JobThai
 • ไคโรเฮลท์ คือศูนย์การแพทย์แนวผสมผสาน ที่นำเอาวิชาการทางการแพทย์หลายสาขา การแพทย์ไคโรแพรคติก การแพทย์กระดูก และข้อระบบประสาทวิทยา เวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์การกีฬา และโภชนาการรวมถึงวิชาการด้านเซลล์บำบัด มาผสมผสานเป็นรูปแบบการดูแล รักษาฟื้นฟู ส่งเสริมเพื่อป้องกันปัญหาของโครงสร้างร่างกาย และระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ในการรักษาอาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปวดคอ ปวดหลัง ปวดข้อหมอนรองกระดูก
 • Benefits
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
 • วันหยุดประจำปี
 • แบบฟอร์มพนักงาน
 • เงินเดือนประจำ ไม่รวม commission
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท บีซีอาร์เอ็ม จำกัด
  ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน ไคโรเฮลท์ The9th Tower Building,33/4, 2nd floor, Room NS 001A-1, RAMA 9 Road,
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310