JobThai
D-Coder Co., Ltd.
"...เราเป็นบริษัทที่มีแนวคิดที่จะสร้างชุมชนเล็กๆสำหรับกลุ่มคนที่มีแนวความคิดที่จะเติบโตไปด้วยกันในแนวทางของการทำงานเลี้ยงชีพอย่างพอเพียงด้วยการพัฒนาโค้ดโปรแกรม (program coding implementation) โดยการส่งเสริมให้คนในชุมชนเล็กๆของเราได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนเติมเต็มให้กับทีมงานโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software Project Implementation Team) ให้กับองค์กรต่างๆที่มีความต้องการเหล่านี้อย่างจริงใจ ไม่ว่าองค์กรเหล่านี้จะเป็นองค์กรที่เล็กหรือใหญ่ก็ตาม..."
zero position en
Contacts
D-Coder Co., Ltd.
128/144 On-nuch65
Prawet Prawet Bangkok 10250