วารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชนร่วม 41 ปี
www.kehakaset.com
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา
Mitkaset Marketing and Advertising Ltd., Part. (Kehakaset), 55/615 M.9 Bond Street rd. Bangpood
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
โทรศัพท์: 081-173-1178
แฟกซ์: 02-503-2054-5
เว็บไซต์: kehakaset.com
วิธีการเดินทาง
  • http://kehakaset.com/contacts.php
ใช้งานแผนที่