JobThai
รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นโครงการที่ลงทุนโดยเอกชนทั้ง 100% เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือสายสุขุมวิท ได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนพรรษา สาย ๑" และสายสีลม ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนพรรษา สาย ๒" มีระยะทางในการให้บริการรวม 36.9 กม.ใน 34 สถานี ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ ต้องใช้รถยนต์จำนวนมากถึง 800 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจำนวนที่เท่ากัน นับได้ว่าการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวัติมาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน นอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจการค้า ย่านที่พักอาศัย และแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำแล้ว เรายังมีโครงการส่วนต่อขยายพื้นที่สำหรับให้บริการและเข้าถึงผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือพนักงาน - ทุนการศึกษาบุตร - ค่ากะ - เบี้ยภาระงาน และเบี้ยขยัน - เครื่องแบบพนักงาน - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องพยาบาล
- สหกรณ์ออมทรัพย์ - การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส - การฝึกอบรม - ศูนย์ออกกำลังกาย / สนามกีฬาในร่ม - ห้องอาหาร - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กิจกรรมอื่นๆ
Contacts
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1000 อาคารบีทีเอส ซอยพหลโยธิน 18/1 ถนนพหลโยธิน
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900