บริษัท ไอเอ็นที รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทฯ ส่งออกเกี่ยวกับมันสำปะหลัง ซึ่งติด 1 ใน 3 ของประเทศไทย ในการส่งออกยอดเยี่ยมสินค้ามันสำปะหลัง
หยุด เสาร์-อาทิตย์
Benefits
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
 • - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพย์ (บางตำแหน่ง)
 • - เลี้ยงสังสรรค์ หรือ ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • - เงินพิเศษอื่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอเอ็นที รีซอร์สเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
126/32 อาคารไทยศรี (ชั้น 9) ตรงสถานนีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok 13260
See Map