JobThai
QPS EXPERT CO., LTD.
บริษัท จัดหางาน ควอลิตี้ เพอร์ซันแนล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการ สรรหาบุคลากร เพื่อเข้าปฏิบัติงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ควอลิตี้ เพอร์ซันแนล เซอร์วิส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายของบริษัทเราจึงเน้นที่ความรวดเร็วเป็นหลักเราจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆเข้าเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในองค์กร
Contacts
QPS EXPERT CO., LTD.
237/59 ถ.เดิมบาง
Maha Chai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000