บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายสีรำ หรือน้ำตาลทรายดิบไฮโพล (Very High Polarized Raw Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)
และดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการผลิตน้ำตาลทราย โดยนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายมาสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิเช่น
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอิทรีย์เคมีและวัสดุปรับปรุงเดิน
โดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาด้านเกษตรโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน และใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตโดยการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ควบคู่กับการพัฒนาสังคมรอบโรงงานน้ำตาล
Benefits
  • - บ้านพัก (เฉพาะสังกัดโรงงานสระแก้ว)
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - ประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โอที (เฉพาะสังกัดโรงงานสระแก้ว)
  • - ปรับเงินประจำปี
10 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
Android Programmer
pinlocation
Watthana Nakhon, Sa Kaeo
salary icon
ตามตกลง+ประสบการณ์
2.
Oct 14, 2019
เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
นักวิเคราะห์การเงิน/ธุรกิจ
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและโครงการ
pinlocation
Watthana Nakhon, Sa Kaeo
salary icon
ตามตกลง
5.
Oct 14, 2019
เจ้าหน้าที่งบการเงินรวม
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
6.
Oct 14, 2019
เจ้าหน้าที่นิติกรรม
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
Not specified
7.
Oct 14, 2019
นักวิทยาศาสตร์
pinlocation
Watthana Nakhon, Sa Kaeo
salary icon
ตามตกลง
8.
Oct 14, 2019
ผู้จัดการบัญชีต้นทุน
pinlocation
Watthana Nakhon, Sa Kaeo
salary icon
ตามตกลง
9. รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
หัวหน้างานเร่งรัดและบังคับคดี
pinlocation
Watthana Nakhon, Sa Kaeo
salary icon
ตามตกลง
10. รับสมัครด่วน
Oct 14, 2019
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขาย
pinlocation
Bang Rak, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
279 ม.1
Huai Chot Watthana Nakhon Sa Kaeo 27160
Tel.: 037-261-510 ต่อ 7117,7157 , 092-257-3931
Fax: 037-261-510 ต่อ 112
Line ID: @hresc
Directions
- เดินทางโดยรถตู้โดยสาร หรือรถประจำทาง มุ่งหน้ามา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (หรือรถตู้ที่มาตลาดโรงเกลือ) , - บริษัทฯ จะตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร เส้นหลักไป อ.อรัญประเทศ
See Map