บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ที่มีความเชื่อมั่นว่า “หนังสือสร้างตัวตนได้”
ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักคิด ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ โดยใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์
ที่เป็นทักษะสำคัญของการสร้างคน เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็น Active Citizen
นานมีบุ๊คส์ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในเชิง Content Provider
เราสร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้ง ธุรกิจสำนักพิมพ์ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการต่อกลุ่มธุรกิจในรูปแบบการตอบแทนสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การจัดค่ายกิจกรรม การอบรม สัมมนา สร้างสรรค์หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
นอกจากนี้เรายังเปิดใจกว้างถึงวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่หลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
นานมีบุ๊คส์ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion ในการทำงานเชิง Content
DIGITAL การบริการด้านการศึกษา การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน ไปจนถึง เทคนิเชี่ยนในแขนงต่างๆ เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...
สวัสดิการ
  • สวัสดิการแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
  • กลุ่ม 1 : รายได้/ เงินเดือน / โบนัส
  • กลุ่ม 2 : Provident Fund
  • กลุ่ม 3 : ค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กลุ่ม 4 : ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
  • กลุ่ม 5 : ของขวัญ / ของเยี่ยม
  • กลุ่ม 6 : วันหยุดประจำปี / พักรัอน /ลากิจ
  • กลุ่ม 7 : งานเลี้ยงสังสรรค์
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท กำหนด*
ติดต่อ
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
Khlong Toei Nuea Watthana Bangkok 10110
วิธีการเดินทาง
  • BTS-สถานีพร้อมพงษ์ , BTS-สถานีอโศก หรือ MRT-สถานีสุขุมวิท เดินเข้าซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ประมาณ 200 เมตร บริษัทอยู่ซ้ายมือ
ใช้งานแผนที่