JobThai
Diamondrays Farm ดำเนินธุรกิจเพาะพันธุ์ปลากระเบนสวยงาม หายาก โดยเฉพาะ Black Diamond Stingray และ Pearl ray เป็นต้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ฟาร์มตั้งอยู่เขตลาดยาว จตุจักร ฟาร์มมีแผนการขยาย และปรับปรุงฟาร์มอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีไฟ ไม่หยุดนิ่ง ขวนขวายจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนมีใจรักในการเลี้ยงปลา เข้ามาร่วมทีมงานกับเรา เราเป็นทีมงานเล็กๆ แต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส - เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน
zero position en
Contacts
Diamondrays Farm
514 เทศบาลนิมิตรเหนือ
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900
Directions
ฟาร์มอยู่ใกล้ สถานีตำรวจประชาชื่น และตลาดบองมาเช่