ประกอบธุรกิจเกียวกับออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
- ค่าล่วงเวลา - ค่ารักษาพยาบาล (กลุ่ม A.I.A.) - ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสังคม) - ชุดฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
MORI ASSOCIATION CO., LTD.
88 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้น19 ห้องเลขที่ 19/2 ซอยลาซาล58
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
See Map