ประกอบธุรกิจเกียวกับออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่ารักษาพยาบาล (กลุ่ม A.I.A.)
  • - ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสังคม)
  • - ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
MORI ASSOCIATION CO., LTD.
88 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ชั้น19 ห้องเลขที่ 19/2 ซอยลาซาล58
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
เว็บไซต์: moriassociation.com
ใช้งานแผนที่