บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด มีการจดทะเบียนทุนของบริษัท 10,000,000 บาท โดยดำเนินกิจการทางด้านการก่อสร้าง ตกแต่ง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า R-HVAC ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนอัคคีภัย งานโยธาและงานซ่อมบำรุง ให้กับห้างเทสโก้โลตัส ทั่วประเทศ รวมทั่วสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ และทีมปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. ปรับเงินเดือน
 • 3. ประกันสังคม
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. กองทุนเงินทดแทน
 • 6. อาหารกลางวันฟรี
 • 7. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 8. ชุดยูนิฟอร์มฟรี
 • 9. เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • 10. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
 • 11. วันเสาร์ 08.00-12.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
8 ซอยรามคำแหง 187/1 แยก 3
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
เว็บไซต์: www.cdadvance.co.th
ใช้งานแผนที่