บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด มีการจดทะเบียนทุนของบริษัท 10,000,000 บาท โดยดำเนินกิจการทางด้านการก่อสร้าง ตกแต่ง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า R-HVAC ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนอัคคีภัย งานโยธาและงานซ่อมบำรุง ให้กับห้างเทสโก้โลตัส ทั่วประเทศ รวมทั่วสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ และทีมปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ปรับเงินเดือน 3. ประกันสังคม 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. กองทุนเงินทดแทน 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. ชุดยูนิฟอร์มฟรี 8. เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ 9. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-17.00 น. 10. วันเสาร์ 08.00-12.00 น.
ติดต่อ
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
8 ซอยรามคำแหง 187/1 แยก 3
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
เว็บไซต์: http://www.cdadvance.co.th
ใช้งานแผนที่