มีชื่อเสียงมั่นคง ดำเนินธุรกิจทางด้านสุขภัณฑ์ตกแต่งห้องน้ำ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศภายใต้ยี่ห้อ Bathroom Design โดยได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับรางวัล บริษัท ธรรมมาภิบาลดีเด่น , รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับทางบริษัทฯ
Benefits
รายได้ดี - สวัสดิการเยี่ยม ** ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) 1. อาหารกลางวัน+น้ำดื่มสมุนไพร 2. สวัสดิการวันเกิด (มอบเค้กวันเกิด+เงินรางวัล+หยุดวันเกิด) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , ตรวจสุขภาพประจำปี 5. เบี้ยขยัน , โบนัสประจำปี 6. งานเลี้ยงประจำปี (ปีใหม่ , งานกีฬาสี) 7. เงินสงเคราะห์ฌาปณกิจ 8. ทุนการศึกษาของบุตร , ทุนเรียนต่อของพนักงาน 9. ชุดยูนิฟอร์ม 10. ประกันสังคม 11. อื่นฯลฯ
Contacts
บริษัท บาธรูมดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ) และบริษัทสุขภัณฑ์ไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด
729/150-152 ถ.รัชดาภิเษก
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
See Map