ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายยารักษาโรค ยาแผนปัจจุบัน,เครื่องมือแพทย์อาหารเสริม,เครื่องสำอางค์,ยาสมุนไพรและแผนโบราณ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าภายในประเทศได้แก่ รพ.ภาครัฐ,เอกชน โรงเรียนแพทย์ คลินิก และสถานพยาบาล ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ประเทศอเมริกา รัซเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น ภายใต้นโยบายคุณภาพและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการผลิตยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม จนได้รับความไว้เชื่อถือเป็นหนึ่งในบริษัทยาชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 45 ปี
www.tmanpharma.co.th
Benefits
 • 1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
 • 2. ปรับค่าจ้างประจำปีทั้งรายวันและรายเดือน(ตามผลการประเมินงาน)
 • 3. เบี้ยขยันสูงสุด800บาท/ต่อเดือน
 • 4. เครื่องแบบพนักงาน/Uniform
 • 5. รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง ทั้งรายเดือนและรายวันสูงสุด 15 วันของค่าจ้าง
 • 6. กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
 • 7. โครงการกู้ยืมเงินสูงสุด200,000บาท
 • 8. สันทนาการต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี
 • 9. ตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมห้องพยาบาล
 • 10. เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆเช่น งานฌาปนกิจ,สมาชิกในครอบครัวชีวิต
 • 11. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
 • 12. กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
 • 13. ประกันชีวิตอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
 • 14. ประกันสังคม
 • 15. การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท
 • 16. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงานและอื่นๆ
 • 17. ทีพักสำหรับเภสัชฯ ในราคาถูก
10 Positions
Contacts
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
69 ซอยบางขุนเทียน14 (ซอยม่วงสกุล1)
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
Tel.: 02-415-1007 ต่อ202, 203
Directions
 • 1. รถเมย์สาย 147, 169, 120, 142, 140, 151, 17 ลงตรงป้าย หัวกระบื่อ(โรงเหล้าแสงจันทร์)ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างแจ้งว่ามาบริษัทฯยาซอยบางขุนเทียน14
 • 2. พิกัด 13°39'41.1"N 100°25'31.6"E
See Map