บริษัท มุโตะ(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ งานฉีด ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก พ่นสี พิมพ์ ประกอบ เลเซอร์แบบบูรณาการ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ มีกลุ่มเครือข่าย MUTO ในแถบเอเซีย
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันกลุ่ม
 • - ค่าครองชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าทักษะ
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าภาษา
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ชุดพนักงาน
 • - รถรับ-ส่ง
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - วันหยุด อาทิตย์(เสาร์เว้นเสาร์หรือตามปฏิทินบริษัท)และวันหยุดตามประเพณี
Contacts
บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 68 หมู่ 4 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
Bua Loi Nong Khae Saraburi 18140
Tel.: 036-200-665 ต่อ 126