บริษัท เอส เเอนด์ เจ โปรดักท์ จำกัด
เเปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สวัสดิการ
ประกันสังคม ที่พัก โบนัส ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส เเอนด์ เจ โปรดักท์ จำกัด
229 ม.7
Nakhon Chedi Pa Sang Lamphun 51120
วิธีการเดินทาง
รถยนต์