JobThai
WEIMING LOGISTICS & SHIPPING CO.,LTD
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งอออกสินค้า ให้บริการพิธีการศุลกากร เราเป็นบริษัท ชิปปิ้ง และหัวลากมีรถเป็นของตัวเอง มีเอเย่นที่เมืองจีนและที่อื่นๆหลายประเทศ เราให้บริการจองเรือนำเข้าและส่งออก สามารถรับขนส่งสินค้าตั้งแต่หน้าโรงงานผู้ขายจนถึงหน้าโรงงานผู้นำเข้าเมืองไทย
Benefits
- แบบฟอร์มบริษัท - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
WEIMING LOGISTICS & SHIPPING CO.,LTD
6/125 ซอยลาดพร้าว 27
Chan Kasem Chatuchak Bangkok 10900
Directions
ติดกับ MRT ลาดพร้าว