บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีศักยภาพด้านการบริหารงานคลังสินค้า โดยบริหารงานให้กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่มีการขยายตัวมากขึ้น
Benefits
  • 1. ชุดยูนิฟอร์ม+รองเท้าเซฟตี้
  • 2. เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร, งานศพ (พนักงาน และบุคคลในครอบครัว), กระเช้าเยี่ยมไข้
  • 3. ประกันชีวิต
  • 4. ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุ
  • 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 6. ทุนการศึกษา
  • 7. โบนัส
  • 8. รถรับส่งพนักงาน และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • 9. ค่ากะ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
55/91 หมู่ที่ 15
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
Website: www.dhl.com