บริษัท อี - บิซิเนส พลัส จำกัด
เริ่มก่อตั้งปี 2543 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2529 และเป็นกลุ่มบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทย ที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยทีมงานนักวิศวกรคอมพิวเตอร์ และนักบัญชีที่มีประสบการณ์ เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ Business Plus โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.Accounting 2.Payroll & Time Attendance 3.Point of Sale (POS) นอกจากนั้นบริษัท ยังจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องบันทึกเงินสด POS , อุปกรณ์บาร์โค้ด , สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และรับวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทมีบริการติดตั้งโปรแกรมและฝึกอบรมลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ เป็น IBM Business Partner ด้าน POS มีตัวแทนจำหน่ายในหลายจังหวัด ทั่วประเทศ กำลังขยายงานต้องการรับสมัคร
Benefits
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • 3. ปรับเงินเดือน(ตามผลประกอบการ)
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.ท่องเที่ยวประจำปี,งานเลี้ยงสังสรรค์,กิจกรรมนอกสถานที่
 • 6.เงินรางวัลพิเศษประจำปีตามอายุงาน
 • 7.ค่ารักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปีตามอายุงาน
 • 8.คอมมิชชั่น(ฝ่ายขาย)
 • 9.ค่ารถ,ค่าโทรศัพท์มือถือ(ฝ่ายบริการและฝ่ายขาย)
 • 10.ค่าผู้ชำนาญการ(ฝ่ายSupport)
 • 11.เบี้ยขยัน
 • 12.ผลตอบแทวัดผลตามKPI
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อี - บิซิเนส พลัส จำกัด
12-13 ซอยบรมราชชนนี39
Taling Chan Taling Chan Bangkok 10170