JobThai
Worldshare , Share Sarangbat
Worldshare , Share Sarangbat NGO องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นและมีสำนักงานใหญ่ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กว่า30ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย ดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโครงการต่างๆ เช่น บ้านเอื้อเฟื้อ, โครงการรับอุปถัมภ์เด็ก โครงการทุนการศึกษา, โครงการกิจกรรมอาสา,โครงการพัฒนาภูมิภาค เป็นต้น https://www.youtube.com/watch?v=xFhyJmkG_5o
Benefits
ทำงานจันทร์-ศุกร์,วันหยุดนักขัตฤกษ์, ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าอาหารเมื่อไปทำงานต่างจังหวัด
zero position en
Contacts
Worldshare , Share Sarangbat
770/16 พาทิโอ พัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
Phatthanakan Suan Luang Bangkok 10250