บริษัท มอร์ แดน อะ แซนด์บ๊อกซ์ จำกัด
บริษัทมอร์ แดน อะ แซนด์บ๊อกซ์ จำกัดมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ Life Skills อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการแนวใหม่ โดยเรากำลังจะเปิดร้าน More Than A Game Cafe ซึ่งเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มีบอร์ดเกมกว่าสามร้อยเกมให้ลูกค้าได้เลือกเล่น พร้อมมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ ภายใต้แนวคิด "BoardGames are fun, life, learining packaged in a little box." จึงเปิดรับพนักงานเพิ่มในส่วนของ Supervisor และ Barista
Benefits
  • เงินเดือน
  • ยูนิฟอร์ม
  • วันหยุด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มอร์ แดน อะ แซนด์บ๊อกซ์ จำกัด
ห้องเลขที่บี301-บี303 โครงการแอมพาร์ค เลขที่ 355 ถนนเจริญเมือง
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
  • 500 เมตรจากรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬา