บริษัท มอร์ แดน อะ แซนด์บ๊อกซ์ จำกัด
บริษัทมอร์ แดน อะ แซนด์บ๊อกซ์ จำกัดมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ Life Skills อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการแนวใหม่ โดยเรากำลังจะเปิดร้าน More Than A Game Cafe ซึ่งเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มีบอร์ดเกมกว่าสามร้อยเกมให้ลูกค้าได้เลือกเล่น พร้อมมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ ภายใต้แนวคิด "BoardGames are fun, life, learining packaged in a little box." จึงเปิดรับพนักงานเพิ่มในส่วนของ Supervisor และ Barista
Benefits
 • เงินเดือน
 • ยูนิฟอร์ม
 • วันหยุด
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท มอร์ แดน อะ แซนด์บ๊อกซ์ จำกัด
  ห้องเลขที่บี301-บี303 โครงการแอมพาร์ค เลขที่ 355 ถนนเจริญเมือง
  Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
  Directions
  500 เมตรจากรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬา