AIS FIBRE โดย บริษัท สยามคอนเน็ค จำกัด
ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (AIS Fibre Affiliate Partner : AFP) อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในเขต บางคอแหลม สาธร ยานนาวา
Benefits
 • -ประกันสังคม
 • -เบี้ยพิเศษ
 • -ลาพักร้อน
 • -โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • -ชุดฟอร์ม
 • -งานเลี้ยงประจำปี
 • -เงินช่วยเหลือ งานบวช งานฌาปนกิจ
 • -ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • -ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
 • -ค่าตำแหน่งและค่าวิชาชีพ
 • -ค่ากระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
3 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
หัวหน้าฝ่ายขาย
pinlocation
Thon Buri, Bangkok
salary icon
18,000-20,000 บาท
2. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
Sale Event (AIS)
pinlocation
Thon Buri, Bangkok
salary icon
10,500 - 15,000
3. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
ช่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (รับเหมา)
pinlocation
Thon Buri, Bangkok
salary icon
60,000 - 120,000 บาทขึ้นไป
Contacts
958-966 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
Daokhanong Thon Buri Bangkok 10600
Tel.: 086-340-2993 / 02-304-2099 ต่อ 1209-10
Fax: 02-476-4746
Directions
รถไฟฟ้า : BTS ตลาดพลู , รถเมล์สาย : 20, 21, 21ก, 37, 68, 75, 76, 82, 101, 105, 111 ,120, 147, 167, 169, 193, 529, 544
See Map