JobThai
จัดตั้งโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี และ บริษัทในเครือ ได้แก่ 1. บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด 2. บริษัท ศูนย์บริการแสงทอง จำกัด ตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (True partner) 3. บริษัท สยามคอนเน็ค จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายผู้ดูแลเขตการขาย (AIS Fibre Affiliate Partner : AFP) อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในเขต บางคอแหลม สาธร ยานนาวา
-ประกันสังคม -เบี้ยพิเศษ -ลาพักร้อน -โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) -ชุดฟอร์ม -งานเลี้ยงประจำปี -เงินช่วยเหลือ งานบวช งานฌาปนกิจ -ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) -ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง) -ค่าตำแหน่งและค่าวิชาชีพ -ค่ากระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี (และบริษัทในเครือ บจก. แสงทอง เอชอาร์ และ ฯลฯ)
958-966 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
Dao Khanong Thon Buri Bangkok 10600
รถไฟฟ้า : BTS ตลาดพลู รถเมล์สาย : 20, 21, 21ก, 37, 68, 75, 76, 82, 101, 105, 111 ,120, 147, 167, 169, 193, 529, 544