JobThai
บริษัท เจพีซี อีสท์ จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง, ต่อเติม, ปรับปรุง, ซ่อมแซม ส่วนต่างๆ ของอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก
Benefits
- OT. - ที่พักพร้อมสาธารณูปโภค
zero position en
Contacts
บริษัท เจพีซี อีสท์ จำกัด
328/5-6 หมู่ที่ 4
Pluak Daeng Pluak Daeng Rayong 21140