JobThai
บริษัทเราทำธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร โดยมีทั้ง บ้านเดียว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ในปัจจุบันบริษัทเรามีโครงการหมู่บ้าน 4 โครงการได้แก่ -โครงการหมู่บ้าน แกรนด์ ไอ ดีไซน์ (วิภาวดีรังสิต) -โครงการหมู่บ้าน เลอมาน (คลองหลวง) -โครงการหมู่บ้าน เลอมิวเรีย (คลองหลวง) -โครงการหมู่บ้าน เลอมาน (ธัญญะ) -โครงการหมู่บ้านเลอวิลล์
Benefits
1.ประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ประกันสุขภาพบูพา 4.ประกันชีวิตกลุ่ม 5.ค่าอาหาร 6.ค่าฝีมือ 7.เงินช่วยเหลือในกรณีพิเศษต่างๆ 8.ท่องเที่ยวประจำปี 9.โบนัส(ตามผลประกอบการ)
zero position en
Contacts
บริษัท โกศลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
279 ถ.วิภาวดีรังสิต
Sanam Bin Don Mueang Bangkok 12130