JobThai
TBSC LOGISTICS CO., LTD.
เป็นบริษัทในเครือไทยบริดจสโตน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานคลังสินค้า ที่จัดส่งยางรถยนต์ ในประเทศ และ ต่างประเทศ ศูนย์บริการจัดส่งสินค้า ที่ได้รับการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยสร้างความมั่นใจให้ ผู้แทนจำหน่ายในการวางแผน การประกอบธุรกิจ
Benefits
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง - รถรับส่งพนักงาน - เบิกค่ารักษาพยาบาลครอบครัว - ประกันอุบัติเหตุหมู่ , เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
zero position en
Contacts
TBSC LOGISTICS CO., LTD.
14/3 Moo.1 Phaholyothin Road
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Directions
- สนามหลวง - ตลาดไท - รังสิต - จารุศร - รถตู้ที่วิ่งถึงฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต