ดำเนินธุรกิจด้าน Cooling Tower, Chemical Tank, Water tank, Saptic tank, ยาวนานมากว่า 35 ปี
Benefits
 • 1.OT
 • 2.เบี้ยขยัน
 • 3.ค่าครองชีพ
 • 4.รถรับส่ง
 • 5.ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 6.โบนัสประจำปี
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • .ประกันชีวิต
 • 10.กิจกรรมการท่องเที่ยว
 • 11. รางวัลพนักงานดีเด่น
 • 12. รางวัลอายุงาน
 • 13.เงินคืนพักร้อน
 • 14.ของขวัญวันแรงงาน
 • 15.ค่าวิชาชีพ
 • 16.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
 • 17.การปรับเงินประจำปี
 • 18.ค่าใบประกาศวิชาชีพ กว.
2 Positions
1.
Oct 16, 2019
Sale Service
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
Not specified
2.
Oct 16, 2019
รองหัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
Not specified
Contacts
36/172-173 ถ.มอเตอร์เวย์
Khlong Song Tonnun Lat Krabang Bangkok 10520
Fax: 02-171-7974