บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)จำกัด
คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (โลจิสติกส์) DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. ในเครือ DHL
Benefits
 • สำหรับพนักงานประจำ
 • 1.กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพของคู่สมรส และบุตร
 • 3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส และบุตร
 • 4.ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม) รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
 • 5.เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย
 • 6.เงินของขวัญแต่งงาน,เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • 7.เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับตัวพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร
 • 8.รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน
 • 7.ทุนการศึกษาบุตร
 • 8.ทุนการต่อของศึกษาพนักงาน ,ทุนเรียนคอมพิวเตอร์,ทุนเรียนภาษาอังกฤษ
 • 9.โบนัสประจำปี
 • 10. ลาพักร้อน 14-18 วันต่อปี ,ลากิจ 3 วันต่อปี
 • 11. อื่น ๆ เช่น งานปีใหม่ , กิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)จำกัด
2/26 ม.1 ถนนบางนา-ตราด กม.16.5
Bang Chalong Bang Phli Samut Prakan 10520
See Map