JobThai
บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้าน และ อพาร์ตเม้นท์ ก่อสร้างด้านอาคารได้แก่ ประเภทอาคารสำนักงาน โครงการบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงเรียน ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเก็บสินค้า(โกดังสินค้า)
Benefits
- เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลงาน - รถยนต์ประจำตำแหน่ง
zero position en
Contacts
บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด
ชั้น 37 เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500