เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management)ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)ระบบบริหารสินทรัพย์ (Asset Control Management)ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automatio เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
Benefits
  • 1.กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
  • 2.เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • 3.การปรับเงินเดือนประจำปี
  • 4.เครื่องแบบพนักงาน
  • 5.ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 6,000.- บาท(ไม่รวมกรณีทันตกรรม)
  • 6. การประกันชีวิตกลุ่ม
  • 7. ค่ากะ (บางตำแหน่ง)
  • 8. เงินช่วยเหลือค่าทำงานนอกสถานที่
  • 9. ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากร
  • 10. จัดเลี้ยงปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้าชั้น 17 ถ.บรมราชชนนี
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700
Tel.: 02-026-6299 ต่อ1201 ( จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.)
Fax: 02-884-9166