บริษัท คอสท์แพลน จำกัด เป็น บริษัทฯไทย ที่ให้บริการด้านการบริหารต้นทุนงานก่อสร้างแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์และการเงิน ก่อตั้งแต่ปี2549 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ ความชำนาญ ทักษะอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับงานสำรวจปริมาณและการจัดการต้นทุนงานก่อสร้างและบริษัทฯให้บริการด้านบริหารต้นทุนก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานระหว่างประเทศชั้นนำในประเทศไทย งานโครงการ งานโรงแรมและรีสอร์ท งานที่อยู่อาศัย งานอาคารพาณิชย์และค้าปลีก งานอาคารสถาบันการศึกษา งานการปรับปรุงใหม่ - งานโรงงานอุตสาหกรรม อื่นๆ (Construction Cost Consulting & Quantity Surveying Services )
Benefits
 • ปฎิบัติงาน 5 วัน (จ-ศ หยุด เสาร์-อาทิตย์)
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3.ประกันอุบัติเหตุ
 • 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ( เป็นกรณี )
 • -งานฌาปนกิจ
 • -อื่นๆ
 • 6.สวัสดิการอาหารเช้า
 • 7.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 8.ค่าเดินทาง พาหนะ(บางตำแหน่ง เป็นกรณี)
 • 9.สวัสดิการอายุงาน (ตามเงื่อนไข)
 • - ท่องเที่ยวต่างประเทศ-ในประเทศ
 • - การศึกษาตนเอง-บุตร
 • - ประกันสุขภาพ
 • - อื่นๆ
 • 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ งานกิฬา ประจำปี
 • 11.การพิจารณาโบนัส ปรับเงินประจำปี(ตามผลงานและผลประกอบการ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คอสท์ แพลน จำกัด
24/169 ห้อง 105 ซ.พิบูลสงคราม 15 ถ.พิบูลสงคราม
Suan Yai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Directions
 • 1.เดินทางมาจากสะพานพระราม 7 เข้าสู่ถนนพิบูลสงคราม ผ่านมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนสตรีนนท์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ข้ามแยกพระราม 5 ถนนพิบูลสงครามุ่งหน้าไปทางท่าน้ำนนท์ ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
 • 2.เดินทางมาจากถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าสะพานพระราม 5 ชิดซ้ายลงพระรามพระราม 5 (ก่อนข้ามแยก)เลี้ยวซ้ายไปทาง ท่าน้ำนนท์ ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
 • 3.เดินทางมาจากถนนติวานนท์ - กรุงเทพฯนนท์ แยกแครายมุ่งหน้าแยก Big C ติวานนท์ จากนั้นให้เลือกได้ 2 เส้นทาง
 • - เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปท่าน้ำนนท์ ถึง 4 แยก ก่อนข้ามไปตลาดนนท์ ท่าน้ำนนท์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิบูลสงคราม เจอ 3แยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
 • - ตรงขึ้นสะพานข้ามแยก Big C ติวานนท์ มุ่งหน้าสะพานพระราม 5 ให้ชิดซ้ายออกก่อนข้ามแยกเพื่อขึ้นสะพานพระราม 5 และให้เลี้ยวขวา 4 แยกไฟจราจร มุ่งหน้าไปท่าน้ำนนท์ ผ่ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลสงคราม 15 100-200 เมตร ตึกอพาร์ทเม้น ศ.มนัส เพลซ
 • รถเมล์ประจำทางที่ผ่านสาย : 543 114 203 97 90 65 64 63 32 หรือทุกสายที่ผ่านท่าน้ำนนทบุรี