• โรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ รายใหญ่ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
 • ปัจจุบันตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (บ่อวิน)
 • มีจำนวน พนักงาน 800 คน เลขที่ตั้ง 88/1-3,88/5 หมู่8 ตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่29 เดือนสิงหาคม ปี2557 ทุนจดทะเบียน500ล้านบาท ผลิตแบตเตอรี่แบบการเปิดใช้งาน ผลิตแผ่น นำเข้า-ส่งออกแบตเตอรี่สำเร็จรูปและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ โดยใช้รูปแบบการจ้างเช่า ที่จังหวัดสมุทรสาครและได้จดทะเบียนบริษัท ไทยหัวเวยแบตเตอรี่ จำกัด ทุนจดทะเบียน10ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม ปี2554 ผลผลิตเดือนละแสนเครื่อง มีพนักงาน130คน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดไทยเป็นหลัก และต่อมาจึงได้ซื้อที่ดินแบบถาวร28.62ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรีระดับกลางรัฐในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม ปี2553
 • สวัสดิการ
  1. ค่าเช่าบ้าน 2. ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทาง 3. ค่าตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่ง) 4. ค่าประเมินการทำงานประจำเดือน 5. เบี้ยขยันประจำเดือน 6. โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) 7. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำเดือนประจำแผนก 8. งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬาสีประจำปี 9. กิจกรรมสัมมนาประจำปี 10.สวัสดิการพิเศษ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส เสียชีวิต/ กรณีแต่งงาน /กรณีคลอดบุตร/กรณีเสียชีวิต เป็นต้น
  ติดต่อ
  บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด
  88/1-3 ,88/5หมู่ 8 นิคมอุตาหกรรมWHA ชลบุรี 1
  Bo Win Si Racha Chon Buri 20230
  เว็บไซต์: http://www.thaihuaweibattery.com