JobThai
บริษัท 999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้า-ส่งออกผ้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Benefits
- ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - จัดเลี้ยงปีใหม่ - ประกันกลุ่ม - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท 999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
311 ชั้น 2 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120