อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่้งทอ เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้ขาย ซึ่งกำลังขยายกิจการไปในส่วนของการพิมพ์บนผ้า
Benefits
  • ตามกฏหมายแรงงาน
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
พนักงานพิมพ์ ประจำหน้าร้าน
pinlocation
Pathum Wan, Bangkok
salary icon
16,000 บาท
Contacts
154-158 ซ. ท่าดินแดง 18 ถ. ท่าดินแดง
Khlong San Khlong San Bangkok 10600
Fax: 02-438-4972
Directions
รถประจำทาง เรือ รถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว , รถยนต์ส่วนตัว