ผู้ผลิตจำหน่ายน้ำแข็ง รายใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรี เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2535 พื้นที่บริการครอบคลุม 5 อำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี
สวัสดิการ
 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ค่าเช่าห้อง
 • ค่าเดินทาง
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • ค่าบำรุงครรภ์ตนเองหรือภริยา
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อ
  บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
  118 ม.8
  Ban Tham Si Maha Phot Prachin Buri 25140
  ใช้งานแผนที่