เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง \t \t
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคดีบี เคาน์เซิล จำกัด
เลขที่ 6 นาคนิวาส48 แยก18
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.kdbcounsel.com
วิธีการเดินทาง
ทำงานที่ไซด์งานถนนเพชรบุรี(ข้างอาคารวานิช)