บริษัท เอคโค่ เป็นบริษัทผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำของโลก โดยมีแบรนด์เป็นของตนเอง บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก ดำเนินกิจการมากว่า 50 ปี และมีโรงงานผลิตกว่า 5 ประเทศทั่วโลก สำหรับเอคโค่ (ประเทศไทย)ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี พนักงานประมาณ 3000 คน
Benefits
 • - โบนัสประจำปี (based on employee's performance) สูงสุด 90 วัน
 • - ค่าอาหาร วันละ 20 บาท
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รองเท้า ปีละ 2 คู่
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - เงินช่วยเหลืออื่นๆ ตามอายุงาน
 • - วันหยุดวันลาต่าง ๆ
Contacts
ECCO (Thailand)
113 หมู่ 4 นิคมสหรัตนนคร
Bang Phra Khru Nakhon Luang Phra Nakhon Si Ayutthaya 13260
Tel.: 035-958-560 ต่อ 6454
Website: www.ecco.com